888 404 112   |       30-003 Kraków ul.Lubelska 16-18/LU9 Krowodrza

Neurolog

DR N. MED. ANNA BORRATYŃSKA
SPECJALISTA NEUROLOG, GERIATRA

Doktor Anna Borratyńska – neurolog i geriatra. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne – obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (Oddział Szybkiej Diagnostyki).

W pracy lekarskiej szczególnie interesuje ją tematyka bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa oraz bólów neuropatycznych, zaburzeń pamięci i otępienia, padaczki, zespołów parkinsonowskich, problematyka chorób naczyniowych i udarów mózgu, zaburzeń snu – szczególnie  zaburzenia oddychania w czasie snu i bezsenność. Specjalizuje się także w neurogeriatrii.

Owocem jej zainteresowań chorobami naczyniowymi mózgu był cykl prac naukowych pt. „Genetyczne czynniki ryzyka i rokowanie w udarze mózgu” nagrodzonych nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005 r. oraz praca doktorska pt. „Polimorfizmy wybranych genów w krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych” obroniona z wyróżnieniem w 2008 r.

Odbyła szereg staży w wiodących ośrodkach neurologicznych w Europie, m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie (Szwajcaria), Montpellier (Francja), Salamance (Hiszpania). Cechuje ją duża dokładność, odpowiedzialność i dbałość o pacjentów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.